Moldavské Brandy Kvint

Moldavské Brandy Kvint

Nápoje, ktoré prinášajú potešenie…

Tradícia & dokonalosť

Moldavské Brandy Kvint
Stvorená pre Gentlemanov ​

Ponuka

Umenie výroby vína a obzvlášť brandy, možno viac ako ktorýkoľvek iný druh umenia, čerpá svoju životnú silu z tradície.

Za dlhé roky, niekedy začínajúc úplne od nuly, Tiraspolskí vinári zozbierali tajomstvo tejto mágie a zdokonalili umenie vytvárať diela, ktoré získali svetovú slávu a uznanie. Neľahké roky, naplnené horkosťou strát a radosťou víťazstiev umožnili KVINT-u vytvoriť božský nápoj, ktorý Francúzi nazývajú „koňak“.

Stelesnená sila tradície

Historické fakty

Moldavské Brandy Kvint

Moldavské Brandy Kvint

Moldavské Brandy Kvint

Moldavské Brandy Kvint

Držíme sa tradície založenej na dlho-trvajúcej dochuti produktov. Dlhoročné skúsenosti tvorcov vína a brandy hovoria o tom, že len to čo sa nerobí v chvate, ale v pokoji a v prirodzenom tempe, rešpektujúcom prírodu, vzniká vo výnimočnej kvalite. A kvalita sa pri týchto nápojoch premieta do dlhej a príjemnej dochuti výsledného nápoja. To je základným pilierom pri tvorbe týchto výnimočných destilátov.

Na trhu od 1897

História spoločnosti siaha do roku 1897, kedy bol postavený a uvedený do prevádzky prvý rektifikačný sklad v Tiraspole.

2 000 hektárov viníc

pestujeme viac ako 30 odrôd hrozna

certifikovaná výroba

Od roku 2000 je naša výroba certifikovaná podľa normy ISO: 9001 (BVQI)

Medzinárodné ocenenia

Početné ocenenia získané na rôznych medzinárodných súťažiach a ochutnávkových súťažiach dokazujú prvotriednu kvalitu výrobkov

Prvotriedna kvalita

TAJOMSTVÁ
kvality produktov KVINT

Uchovávame najlepšiu
kvalitu vína

Počas zberu, ako aj celého následného výrobného procesu uchovávame najlepšiu kvalitu vína. To znamená, že napriek technickým vymožnostiam doby, rešpektujú prirodzené prírodné procesy dozrievania vína, nič nie je urýchľované ani inak upravované.

Spoločnosť KVINT disponuje
2000 ha vlastných viníc

Najcennejšie odrody sa zbierajú len ručne. Významným faktorom pre kvalitu vína a následne aj brandy je, že pôda pod moldavskými vinicami má veľmi podobné geologické zloženie ako v oblasti Cognacu a podobnú klímu, ovplyvnenú blahodarnou blízkosťou Čierneho mora a s množstvom slnečných dní.

Spoločnosť KVINT má neustále na sklade 1 milión decilitrov čistého alkoholu

To nám umožňuje nepretržite produkovať všetky druhy brandy
vo vysokej kvalite.

Nešetríme na kvalite.

Ocenenia

Moldavské Brandy Kvint

Vo výrobnom závode majú neustále 40 vekovo rôznych druhov vínnych destilátov/extraktov, nakoľko sa tieto využívajú pri tvorbe a miešaní (kupáži) jednotlivých druhov brandy. O finálnom veku konečného produktu rozhoduje jeho najmladšia zložka. To znamená, že pri tvorbe konečnej chuti 5 ročného brandy sa používa pri miešaní aj 10-ročný destilát a pri tvorbe 15 ročného brandy sa využíva aj destilát s vekom 60 rokov. Najmladšie zložky týchto brandy majú však 5 a 15 rokov a podľa toho sú aj označené.


Cieľom miešania je dosiahnuť chuť a vôňu, ktorú zákazník pozná a oceňuje. Úspech tohto postupu dokladuje fakt, že za 100 rokov existencie ešte neevidujú v Kvinte žiadnu reklamáciu týkajúcu sa kvality produktu.

grand prix cup 20

super grand prix cup 10

big gold medal 11

grand prix cup 20

silver medal 102

brozne medal 19

commended 5

gold diploma 1

honorary diploma 3

1st place 6

diploma 2

Moldavské Brandy Kvint

Mali ste už
18 rokov?